Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

Luật pháp và kinh doanh online

Tuy đã hình thành và phát triển và bùng nổ ở Việt Nam trong vài năm đổ lại đây. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có nhiều văn bản pháp luật qui định về luật kinh doanh online ở Việt Nam. Trong tương lai, khi hình thức kinh doanh này ngày càng chiếm ưu thế trên thị trường, nhà nước chắc chắn sẽ ban hành nhiều văn bản pháp luật liên quan đến vấn đề này.
Nhưng văn bản pháp luật liên quan đến kinh doanh online
Theo như cục thương mại điện tử Việt Nam vecita, hiện tại các hoạt động kinh doanh online ở Việt Nam đều do bộ công thương quản lý.
Theo như nghị định số 52⁄2013⁄NĐ-CP về thương mại điện tử trách nhiệm quả lý của Nhà Nước về Thương Mại Điện tử như sau:
1.      Bộ công thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về Thương Mại Điện tử.
2.      Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện quản lý Nhà Nước về thương mại điện tử.
Nguồn: cục thương mại điện tử Việt Nam
Trong giai đoạn 2016 – 2020 nhà nước có cách chính sách nhằm nâng cao chất lượng thương mại điện tử, chú trọng đến kinh doanh online để đảm bảo lợi ích cho các doanh nghiệp Việt Nam và đưa thương mại điện tử trở thành một ngành nghề chủ chốt trong nền kinh tế.

Chính sách của chính phủ về phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020
Một số chính sách của chính phủ qui định về thương mại điện tử và kinh doanh online tại Việt Nam được thể hiện dưới đây:
1.      Hoàn thiện các chính sách và luật pháp về thương mại điện tử
2.      Nâng cao năng lực các tổ chức thương mại điện tử
3.      Đầu tư vào cơ sở hạ tầng thiết yế
4.      Chú trọng đến phát triển nguồn nhân lực trong tương lai.
5.      Phát triển các ứng dụng công nghệ thương mại điện tử
6.      Phát triển thương mại điện tử tại một số vùng và lĩnh vực
7.      Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về thương mại điện tử.


Từ những qui định và dự định trên cho thấy nhà nước và chính phủ đặc biệt chú trọng đến việc phát triển thương mại điệ tử trong tương lai. Điều này đã mở ra cơ hội lớn cho những doanh nghiệp thương mại điện tử, những người muốn kinh doanh và kiếm tiền online tại Việt Nam. 
x

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Copyright © 2012 webkiemtiennhanh.com All Right Reserved
Designed by Odd Themes
Back To Top