Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2018

Kiến thức về quyền chọn ngoại hối.Giao dịch ngoại hối (Forex) là gì?

Giao dịch ngoại hối là sự trao đổi tiền tệ trên thị trường tài chính toàn cầu. Thị trường ngoại hối là thị trường tài chính lớn nhất thế giới với khối lượng lên đến 5.3 nghìn tỷ mỗi ngày. Có thể nhận thấy được tổng khối lượng các loại giao dịch ngoại hối là gấp 3 lần tổng khối lượng thị trường chứng khoán và tương lai cộng lại.

Những đối tượng tham gia giao dịch ngoại khối.?


1.Ngân hàng trung ương các nước.

Ngân hàng trung ương của các nước quốc gia mua hoặc bán các đồng tiền trong nước trên thị  trường liên ngân hàng các nước để tạo ảnh hưởng đến giá của chúng. Bên cạnh đó họ thiết lập các chỉ số tín dụng để tạo ra những thay đổi đáng kể tỷ giá hối đoái của các đồng tiền quốc gia .

2. Các ngân hàng thương mại.

Ngân hàng thương mại là những nhà tạo lập thị trường chính của Forex. Họ chính là người đã tạo ra thị trường, bởi tất cả các loại giao dịch ngoại hối đều được thực hiện qua họ. Chúng được tạo nên cung cầu chung, qua đó tỷ giá hối đoái được xác lập.

3.Các công ty xuất nhập khẩu.

Một số lượng lớn các loại giao dịch ngoại hối trên thị trường tài chính được thực hiện giữa các công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa tại quốc gia của họ. Họ bán đi dòng ngoại tệ thu được để đổi lấy tiền tệ trong nước, mặt khác họ phải mua lại đồng tiền của các quốc gia khác nhau nới có đối tác quốc tế của họ.


4. Các quỹ tiền tệ.

Mục đích chính của quỹ là thu lợi nhuận. Giá trị của các quỹ như vậy lá khá lớn, vì vậy các loại giao dịch ngoại hối của họ trên thị trường luôn tạo ra các chuyển dịch tiền tệ lớn, tạo nên sự ảnh hưởng rất lớn đến giá trị của một đơn vị tiền tệ.

5. Các công ty môi giới Forex.

Các công ty môi giới Forex là những tổ chức phi ngân hàng. Đa số các công ty môi giới tại Việt nam sẽ giới thiệu cho khách hàng giao dịch ngoại khối qua phần mềm MetaTrader, hiện tại sàn giao dịch Forex là sàn uy tín lớn nhất trên thế giới .

1 nhận xét:

Copyright © 2012 webkiemtiennhanh.com All Right Reserved
Designed by Odd Themes
Back To Top